• Jouw privacy bij Uitzendburo Doorstroom
    Jouw privacy bij Uitzendburo Doorstroom
Net als op vele andere websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Uitzendburo Doorstroom is onderdeel van Connect B.V.
Connect B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u om ons privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Informatieverzameling uitsluitend voor gebruik door Doorstroom

Gegevens die wij via onze website verzamelen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Doorstroom zelf en worden nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers bijvoorbeeld een offerte of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het verzonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Doorstroom worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem maar zullen nooit worden gebruikt voor verdere ongevraagde benadering.

E-mail nieuwsbrief

Bezoekers kunnen zich via onze website op verschillende manieren aanmelden voor onze periodieke e-mail nieuwsbrief. Dit vraagt altijd om een bewuste aanmeldactie van de bezoeker. Als wij een e- mailadres bijvoorbeeld via één van onze online formulieren verkrijgen, zullen wij dit niet automatisch op de verzendlijst van onze e-mail nieuwsbrief plaatsen tenzij de bezoeker daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Als een bezoeker zich wel expliciet heeft aangemeld voor onze e-mail nieuwsbrief, kan hij of zij zich op elk moment met slechts één klik afmelden via de speciale afmeldlink in elke nieuwsbrief.

Klikgedrag en bezoekersanalyse

Doorstroom gebruikt verschillende websitestatistiekenprogramma's om onder meer de herkomst van bezoekers op haar website te analyseren. Deze informatie wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt om onze website beter af te stemmen op de informatiebehoefte van de bezoekers.

Cookies

Evenals bij vele andere websites het geval is worden in relatie met het gebruik van bovengenoemde statistiekenprogramma's zogenaamde “cookies” op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij uw computer herkennen wanneer u onze site later nog eens bezoekt. De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht en welke delen van de site u hebt bekeken. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en natuurlijk kunt u de ontvangst ervan weigeren. In dat geval kan het zijn dat u niet alle functies van onze website of andere websites kunt gebruiken.

Uitzendburo Doorstroom is onderdeel van Connect B.V. gevestigd te: Joop Geesinkweg 531, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht (www.connect.nl)

  • Uitzendburo Doorstroom, Prinses Julianaplein 1a, 3811 NM Amersfoort, tel.: 033 - 463 57 78
  • Uitzendburo Doorstroom, Havenstraat 2, 1211 KL Hilversum, tel.: 035 - 621 86 44