Volledige zekerheid

Uitzendburo Doorstroom is, net als Connect, aangesloten bij de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Deze brancheorganisatie van uitzendondernemingen behartigt de belangen van ruim 1000 uitzendondernemingen, met name in het MKB-segment van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. Kijk voor meer informatie over de NBBU op de website www.nbbu.nl.

Stichting Normering Arbeid

Uitzendburo Doorstroom is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid die werkt volgens de NEN 4400 norm. Deze stichting is een onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Meer informatie vind u op www.normeringarbeid.nl.

CAO

Uitzendburo Doorstroom hanteert de NBBU-CAO voor uitzendkrachten. U kunt op onze vestigingen in Amersfoort of Hilversum het CAO-boekje opvragen of kijken op www.nbbu.nl.

VCU

Connect B.V. en haar label Uitzendburo Doorstgroom is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzend- en detacheringsbureaus die voor opdrachtgevers werkzaamheden laten verrichten door uitzendkrachten.Ga voor meer informatie naar www.vca.nl.