Medewerker vinden

Direct voor u aan de slag!

Hoe werkt Uitzendburo Doorstroom voor u als opdrachtgever? De werkwijze van Uitzendburo Doorstroom is erop gericht om uw vacature snel en efficiënt in te vullen. Waarbij wij graag het initiatief en u werk uit handen nemen.

Aanvraag U kunt ons inschakelen voor al uw vacatures, van ongeschoold tot en met academisch niveau in de regio’s van Amersfoort en Hilversum. Onze kracht is dat we ons nadrukkelijk richten op de lokale arbeidsmarkt. Samen met u bespreken we uw vacature, zodat we een duidelijk beeld krijgen van uw wensen en eisen. Vervolgens selecteren we potentiële arbeidskrachten in vermelde regio’s op hun specialiteit.

Communicatie Wij streven naar duidelijkheid, openheid en snelheid in de communicatie. De afspraken die wij met u en onze uitzendkrachten maken komen wij stipt na. Van u en onze uitzendkrachten verwachten wij hetzelfde. Het plezier wat wij in ons werk hebben stralen wij uit.

Administratie Het duidelijk vastleggen van afspraken is onderdeel van ons werk. U ontvangt een uitzendbevestiging waarop alle gemaakte afspraken staan vermeld. Wekelijks ontvangt u van ons een factuur als het urenbriefje van de uitzendkracht door u is ondertekend en bij ons (online) is ingeleverd. Conform de (NBBU) Algemene Voorwaarden en de (NBBU) CAO voor Uitzendkrachten, bent u als inlener verplicht wijzigingen, einde inleenperiode en opzeggingen, schriftelijk aan ons te melden. Wij vinden een telefoontje is voldoende.