Vacature vinden

Medewerker vinden

Nieuws

Uitzendburo Doorstroom is continue in beweging. Naast telkens actuele vacatures hebben we dan ook regelmatig nieuws te melden aan uitzendkrachten en opdrachtgevers. Klik aan de linkerkant voor informatie over enkele spraakmakende acties/events

Bezoek nu ook onze facebook pagina voor nog meer exclusief nieuws en vacatures.

De medewerkers van Uitzendburo Doorstroom wensen je een fantastisch 2017

 

 

 

 


De medewerkers van Uitzendburo Doorstroom wensen je een fantastisch 2016

 

 

 

 


Op weg naar duurzame inzetbaarheid


Lees meer   

Nieuwjaarsreceptie in teken van werk.


Lees meer   

De medewerkers van Uitzendburo Doorstroom wensen je een fantastisch 2015.

NBBU leden aan het woord.

Wij zijn immers specialisten in bemiddeling.

UWV en overheid doen steeds vaker een beroep op de uitzendbranche om moeilijk te bemiddelen werklozen aan werk te helpen. Een goede zaak, vindt Sandra Schuin van Uitzendburo Doorstroom. “Wij zijn per slot van rekening de specialisten in bemiddeling.” Sandra Schuin (47) is operationeel directeur van Uitzendburo Doorstroom, dat filialen heeft in Amersfoort en Hilversum. Twee jaar geleden vroeg de gemeente Hilversum of het bureau mee wilde doen aan het project "Ontsluiting Werkzoekendenbestand" om mensen met een bijstandsuitkering (WWB) aan het werk te helpen.
Schuin: "Het was onze taak ervoor te zorgen dat hun cv’s goed te vinden waren op werk.nl, het digitale platform van het UWV. Daarnaast moesten we proberen hen te bemiddelen naar - tijdelijk - werk."

Lees meer   

Column : Sandra Schuin

Communicatie, we doen het allemaal iedere dag. Zowel verbaal als nonverbaal. Een scala aan studies zijn er al aangewijd en zullen er ook nogsteeds ontwikkeld gaan worden.In de huidige arbeidsmarkt wordt communicatie ook steeds meer onder de loep genomen, denk bijv. aan de netwerktrainingen bij het UWV voor 55+werkzoekenden. Hier staat o.a. de verbale en non-verbale communicatie centraal bij sollicitatiegesprekken en de elevatorpitch.

Lees meer   

Keer op keer ontslagen, maar moed gehouden

Nooit gedacht, toch gekregen
Werkloos geworden, maar in deze crisistijd toch weer een baan weten te vinden? Het kan. Lezers vertellen over hun onverwachte geluk.

Als er één werknemer ongelooflijk lang de dupe is geworden van de hardnekkige crisis, dan is Sheila Butselaar het wel. Ze bleef maar ontslagen worden. In 2008 voor het eerst, na 27 dienstjaren bij verschillende bedrijven. Gelukkig was de crisis nog niet echt voelbaar en dus vond ze ondanks haar ’hoge’ leeftijd van 45 toch snel een baan. Maar het zat niet mee. Na een jaar begon ook bij dit bedrijf in woninginrichting de crisis voelbaar te worden en moesten alle contractanten er uit.

Lees meer   

Op nieuwjaarsdag stelt Uitzendburo Doorstroom een Operationeel directeur aan.

Met ingang van 1 januari 2014 is Sandra Schuin aangesteld als Operationeel directeur bij Uitzendburo Doorstroom. Sinds 2010 is zij werkzaam als Manager van de vestiging in Hilversum. Door haar gedrevenheid, expertise en passie voor het vak is zij in 2012 ook Manager geworden van de vestiging in Amersfoort.

Na een aantal succesvolle jaren als Manager wordt Sandra nu verantwoordelijk voor alle operationele zaken van de organisatie. Met haar kennis en creativiteit zal zij samen met haar team voor verdere groei blijven zorgen. Daarnaast blijft directeur en eigenaar Ruben van der Stroom op de achtergrond betrokken. Het bedrijf dat hij in 1999 met succes heeft opgezet, zal hij actief blijven monitoren en aansturen.


De medewerkers van Uitzendburo Doorstroom wensen je een fantastisch 2014

 

 

 

 

In elk individu zien wij kansen en mogelijkheden

Praat met Ruben van der Stroom en Sandra Schuin over hun passie en je komt onherroepelijk uit bij hun oprechte interesse in mensen. Beiden zijn echte ‘mensenmensen’. Dat ze die houding ook tonen op de werkvloer, is al jarenlang de grote kracht van het Amersfoortse én Hilversumse Uitzendburo Doorstroom. Samen met hun team staan Ruben (directeur) en Sandra (manager) voor een persoonlijke benadering van zowel werkgevers als uitzendkrachten. “Niemand is bij ons een nummer, iedereen die hier binnenkomt is ambassadeur.”

Lees meer

Uitzendburo Doorstroom wordt per 1-7-2012 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dit betekent dat vanaf 1-7-2012 de ziekmeldingen in behandeling worden genomen door Acture. Wanneer je ziek bent, meld je je bij de inlener en bij Uitzendburo Doorstroom. Uitzendburo Doorstroom maakt een melding bij Acture. Een casemanager van Acture neemt vervolgens contact met jou. Acture betaald ook het ziekengeld en de 20% aanvulling hierop. Het verzuimreglement vind je op onze site.

Verslag bijeenkomst club van 1000

Onder grote belangstelling werd donderdag 28 februari de eerste vervolgbijeenkomst van de Club van 1000 gehouden in Hilversum. Onder leiding van Accountmanager Thomas Snels bespraken de aanwezigen diverse punten, een paar maanden na de aftrap.

Wethouder Jan Rensen gaf aan trots te zijn op de tot nu toe behaalde resultaten. "Inmiddels zijn er 11 mensen geplaatst en daarnaast melden nieuwe ondernemers zich enthousiast aan."
Een van de eerste succesverhalen is de werkervaringsplaats die Uitzendbureau Doorstroom bood aan een klant uit de bijstand. Sandra Schuin (Uitzendbureau Doorstroom) is uitgenodigd om samen met de klant, Simone Hulskamp, te vertellen hoe hun ontmoeting tot stand is gekomen.

Sandra geeft aan dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen vooral ziet als een samenwerking zonder winstbejag. "Veel organisaties merken dat de samenwerking tussen bijvoorbeeld scholen en bedrijven een struikelblok vormt voor een echte creatieve oplossing. Ik heb het maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd enthousiast en met veel inzet willen doen, maar het was moeilijk om hier in de praktijk vorm aan te geven. De Club van 1000 was dan ook een welkome partner. Ook al was het ook bij die samenwerking eerst uitproberen en niet meteen passend, toch heb ik het idee dat het leerproces mij als ondernemer veel heeft gebracht. Het is belangrijk om je te richten op de leermomenten, zodat je verwachtingen en doelen kunt bijstellen waar nodig."
Simone Hulskamp heeft merkbaar haar plek gevonden, ze vertelt enthousiast haar verhaal. "Ik was afhankelijk van bijstand en heb met 3 kinderen een moeilijke periode doorgemaakt, waarbij het leek alsof ik nergens meer een kans kreeg. Via de Club van 1000 heb ik de kans gekregen om mezelf te ontdekken en ontwikkelen. Er is met mij besproken wat wel en niet past en ik kon ook samen met mijn werkgever dingen uitproberen. Dat geeft rust en vertrouwen, aan beide kanten."

V&D

Ook Daan Woudhuizen, manager bij V&D Hilversum vertelde op creatieve wijze zijn ervaringen met de Club van 1000. "Je moet elkaar leren kennen en vooral aandacht geven aan elkaar. Iedereen wil gewaardeerd worden voor wat hij doet in zijn werk. Dat je daar samen naar toe werkt is een mooi proces waar we veel van kunnen leren."

Leden-bord

Jeltje Oudheusden, communicatieadviseur van de gemeente Hilversum presenteerde het Club van 1000 leden-bord; iedere deelnemende organisatie heeft hierop een plaats gekregen met haar bedrijfslogo.
Het bord zal een mooie plek krijgen in de centrale hal van het Werkplein.
Vervolgens was er nog een kleine verrassing; de organisaties die via de Club van 1000 succesvol zijn geweest ontvingen van Wethouder Jan Rensen een certificaat ter ere van hun lidmaatschap.

Ideeën

Aan de aanwezigen werden een aantal speerpunten gepresenteerd in het kader van samenwerking, verbeterpunten en de definitie en het gedachtegoed achter het woord "werkervaringsplaats".
Iedereen was welkom om zijn of haar input te geven bij de diverse punten.
Woorden als "ontwikkelen", "out of the box" en "wederzijdse investering" werden geroepen en er ontstond een levendige discussie op sommige punten.
Veel ondernemers kwamen met ideeën en suggesties tot verbetering. Sommigen boden zelfs direct concrete hulp aan, bijvoorbeeld bij het verder promoten van de Club van 1000.

Het doel

Waar vrijwel iedereen het mee eens is, is dat er meer te halen valt uit de Club van 1000. Het doel is om voor 1 juli 30 plaatsingen te hebben behaald en meer bekendheid te creëren onder de bedrijven en organisaties in het Gooi. Diverse ondernemers geven aan dat er wel gewaakt moet worden voor “teveel” populariteit en er een zekere mate van exclusiviteit zal moeten worden verbonden aan de club.
Ook is het merendeel van de aanwezigen het eens over de uitwerking van de wederzijdse verwachtingen en hoe dit te verbeteren; samen meer bezig zijn met het creëren van maatwerk voor kandidaat en ondernemer. Iedereen ziet verder uit naar een nieuwe vervolgbijeenkomst.

LinkedIn

De uitkomsten van de behandeling van de speerpunten en verbeterpunten zullen binnenkort worden gepresenteerd in de LinkedIn groep van de Club van 1000.


Werkgevers en werkzoekenden dichter bij elkaar

Vraag en aanbod van werk dichter bij elkaar brengen. Dat is het doel van een nieuw project dat per 1 juni in de Gooi en Vechtstreek is begonnen. Het UWV, drie uitzendbureaus en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek werken samen om de dienstverlening aan werkgevers te verbeteren en meer mensen aan werk te helpen.

Uitzendbureaus gaan klanten van de sociale dienst helpen met het maken hun CV’s en het vinden van werk. Hiervoor dragen gemeentelijke sociale diensten kandidaten voor die net dat steuntje in de rug nodig hebben om kansrijk bemiddeld te kunnen worden. Met het project willen de samenwerkingspartners bereiken dat er 130 extra uitzendplaatsen gevuld worden en dat er 500 CV’s van werkzoekenden toegankelijk gemaakt worden. Dat gebeurt op werk.nl, de site van het UWV waar werkgevers en werkzoekenden elkaar treffen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uitzendbureau Doorstroom vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. “Daarom doen wij belangeloos mee aan alle initiatieven vanuit gemeente en UWV om werkzoekenden naar een baan te begeleiden” zegt vestigingsmanager Sandra Schuin. “Dit project is een stap om meer werkzoekenden dichter bij en zelfs weer op de arbeidsmarkt te brengen.” Ook Martijn ter Haar, regiomanager van Focus@Work is enthousiast. "Ons doel is om deze werkzoekenden een opstap te bieden naar een baan waar ze weer voor lange tijd aan de slag kunnen. Hierdoor gaan ze er financieel op vooruit en hoeven ze geen aanspraak meer te maken op een uitkering."

Deelnemers

Deelnemers aan het project zijn de gemeenten Hilversum, Weesp, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Wijdemeren, Bussum, Naarden en Muiden, UWV-vestiging Gooi en Vechtstreek en de drie uitzendbureaus, Focus@Work, Doorstroom en KGU. Het ministerie van SZW stelt een financiële impuls beschikbaar voor dit regionale project. De regio Gooi en Vechtstreek zet die financiële impuls graag in voor deze nieuwe samenwerkingsvorm. "Dit is een mooie en nuttige stap op weg naar meer mensen aan het werk", zegt Suze Cnossen, projectleider Sociale Zaken, " en dat is precies wat we allemaal willen."


De medewerkers van Doorstroom wensen je een warm 2013!

2013


Vandaag de 20.000e kandidaat ingeschreven! - 11-07-2012 2012Hij is direct voorgesteld als coördinator logistics bij een opdrachtgever.


Scholieren maken een documentaire over werkloosheid.Doorstroom leverde hier een bijdrage aan!

Vrijwaring voor inleners van bonafide uitzendbureaus per 1 juliDe vrijwaring voor inleners van bonafide uitzendbureaus is per 1 juli 2012 een feit!

De uitzendbranche is met de Belastingdienst overeengekomen dat bedrijven, die gebruik maken van een gecertificeerd uitzendbureau, gevrijwaard worden voor de fiscale inlenersaansprakelijkheid.

De Belastingdienst heeft gisteren met de branche een definitief akkoord bereikt. Dit akkoord betekent dat het bedrijf, dat personeel inleent, niet aansprakelijk gesteld kan worden voor achterstallige loonheffingen en omzetbelasting die de uitzender nog aan de fiscus moet betalen. Een belangrijke voorwaarde is dat 25 procent van het factuurbedrag (inclusief omzetbelasting) op een (geblokkeerde) g-rekening moet worden gestort.

De NBBU is heel blij met dit resultaat dat na jaren lobbyen bereikt is. "Met deze maatregel belonen we de betrouwbare uitzendondernemers en creëren we rust voor inleners die met bonafide bureaus zaken doen", zegt NBBU-directeur Marco Bastian.
Eerder al gaf staatssecretaris Weekers van Financiën aan zeer content te zijn met de maatregelen. "Bedrijven worden aangemoedigd zaken te doen met bonafide uitzenders, zodat alleen de uitzendbureaus die zich netjes aan de regels houden nog een certificaat verdienen en in zaken blijven." Uiteraard beschikt Uitzendburo Doorstroom over een G rekening en Nen 4400 certificaat.

Allerbeste voor 2012!De medewerkers van Uitzendburo Doorstroom wensen je al 12,5 jaar het allerbeste voor het nieuwe jaar!.

2012

NieuwsbriefWil je op de hoogte blijven van actuele zaken bij Doorstroom abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Doorstroom Gold sponsor Gooise Bedrijvendag 2011 Maandag 7 november 2011 - Spant! Bussum.