Volledige zekerheid

Natuurlijk hebben we alle benodigde certificaten en zijn onze mensen goed in wat ze doen, maar bij Doorstroom gaan we nog een stapje verder. We willen met jou de diepte in om jouw HR-uitdaging aan te pakken bij de kern. Terwijl we dat doen hebben we zowel vaste als tijdelijke personeelsoplossingen.

We weten wat je denkt: Heeft Doorstroom de mensen die ik zoek in hun bestand staan? Wij hebben of vinden ook voor jou de juiste kandidaat. Blijkt dat de juiste kandidaat nog niet bestaat? Dan bieden we onze mensen een opleiding aan, zodat ze kunnen voldoen aan de eisen van jouw organisatie.


Uitzendbureau Doorstroom is, net als moederonderneming Connect, aangesloten bij de NBBU (de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze brancheorganisatie van uitzendondernemingen behartigt de belangen van ruim 1000 uitzendondernemingen, met name in het MKB-segment van de uitzendbranche. Een NBBU-uitzendonderneming kent zijn regionale markt als geen ander en voldoet bovendien aan de hoogste kwaliteitseisen. Kijk voor meer informatie over de NBBU op www.nbbu.nl.

Stichting Normering Arbeid

Uitzendbureau Doorstroom is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid die werkt volgens de NEN 4400 norm. Deze stichting is een onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Meer informatie vindt u op www.normeringarbeid.nl.

CAO

Uitzendbureau Doorstroom hanteert de NBBU-CAO voor uitzendkrachten. U kunt op onze vestigingen in Amersfoort of Hilversum het CAO-boekje opvragen of kijken op www.nbbu.nl.

VCU

Connect B.V. en haar label Uitzendbureau Doorstroom is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheids- en Gezondheids-Checklist voor Uitzend- en detacheringsbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van uitzend- en detacheringsbureaus die voor opdrachtgevers werkzaamheden laten verrichten door uitzendkrachten.Ga voor meer informatie naar www.vca.nl.